TESTIMONIS

A continuació tens el testimoni de pares, mares, joves, adults i d’algun fill/a que han fet el primer nivell del mètode VEO.

Estan agrupats per perfils:

  • Pares i mares que han apuntat els seus fills/es al VEO.
  • Joves i adults que l’han fet per créixer personalment.
  • Nens i nenes que reflexionen sobre l’experiència viscuda.

Testimoni de pares i mares

Testimoni de joves i adults

Testimoni de nens i nenes